Přírodní ekologické hnojivo do půdy Humac® Agro
slovakia flagczech flag
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8:00-11:20, 12-16:30 hod
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 • Štítky blogu
 1. Úvod
 2. Tipy a rady do zahrady
 3. Úprava zahrady
 4. Humac® Agro - Přírodní hnojivo jako stimulátor úrodnosti půdy

Humac® Agro - Přírodní hnojivo jako stimulátor úrodnosti půdy

Přírodní hnojivo Humac® Agro vám nabízí nový pohled na půdu a pěstování rostlin. Hnojivo přispívá k efektivnějšímu pěstování, má pozitivní vliv na životní prostředí. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje úrodnost půdy a zároveň efektivitu výroby je množství a kvalita organických látek obsažených v půdě. Důležitou roli pro kvalitu půdy hraje hlavně stabilní forma půdy, která je tvořena zejména humusovými látkami, kterými jsou i huminové kyseliny.

V zemědělství je aplikace huminových kyselin do půdy běžnou záležitostí, jelikož se nacházejí v mnoha organických hnojivech jako např. kravský hnůj, rašelina, různé druhy kompostů a podobně.

Na rozdíl od výše zmíněných organických hnojiv obsahuje Humac® Agro aktivované huminové kyseliny v koncentrované formě s komplexnější strukturou. Produkt se vyrábí z leonarditu(ten představuje druh oxidovaného lignithového uhlí, které vzniklo již před 70 miliony let. Jedná se o plně přírodní organickou hmotu, která obsahuje uhlík, makro a mikro živiny, ale ještě nedosáhla úrovně uhlí. Deriváty leonarditu nacházejí uplatnění v mnoha oblastech jako kosmetika, farmacie, agro).

Komplexní působení Humacu zlepší podmínky růstu, zvýší úrodu, nutriční hodnotu pěstovaných rostlin a spolu s nižší spotřebou minerálních hnojiv výrazně zvýší rentabilitu pěstování.

Hlavní vlastnosti resp. účinky hnojiva Humac® Agro:

 • významným způsobem zlepšuje strukturu půdy, zvyšuje porovitost, zlepšuje vodní a vzdušný režim půdy,
 • zadržuje vodu v půdě a výrazně snižuje riziko vodní eroze,
 • stimuluje růst kořenového systému,
 • ozdravuje zamořené půdy,
 • výrazně zamezuje ztrátám živin z půdy (působí jako inhibitor nitrifikace)
 • optimalizuje využití živin,
 • optimalizuje pH půdy,
 • snižuje potřeby minerálních hnojiv až do 50%,
 • zvyšuje množství prospěšných mikroorganismů v půdě,
  obsahuje všechny v přírodě se vyskytující makro, mikro a stopové prvky a aminokyseliny přírodního původu,
 • váže v půdě rizikové látky jako těžké kovy, rezidua pesticidů, kongenéry PCB, dioxiny čímž výrazně omezí případnou fytotoxicitu rostlin, současně podporuje degradaci některých druhů škodlivin v půdě,
 • umožňuje aplikaci na místech kde jsou chráněny resp. jsou tam legislativně nařízena omezení v souvislosti s aplikací minerálních hnojiv, jako jsou ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné vodohospodářské oblasti, zranitelné oblasti a stahovité pozemky,
 • zvyšuje odolnost rostlin před nepříznivým abiotickým faktorem a pozitivně ovlivňuje jejich zdravotní nezávadnost.

Použití přírodního hnojiva Humac®Agro

 • hnojivo Humac® Agro lze aplikovat na běžné pěstované polní a speciální plodiny, kromě těch, které potřebují výrazně odlišné pH půdy od neutrálního jako např. borůvky,
 • ekologické hnojivo najde své uplatnění v zemědělství, lesnictví a okrasném zahradnictví,
 • můžete jej použít k listové, košťálové, plodové a kořenovézelenině, luštěninám a ovocným plodům a révě, ovocným a okrasným stromům, polním plodinám, bylinkám, okrasným rostlinám a keřům, listnatým a jehličnatým stromům, na trávník, k přípravě kompostu, taktéž jako náhradu chlévské mrvy resp. kravského hnoje a na oživení půdy bez ornice a jalové půdy.

Použití v zelenině a bramborách

Použití k zelenině a bramborám

 • Snížení spotřeby minerálních hnojiv a optimalizace pH půdy
 • Podpora kořenové soustavy, půdního života a zdravotního stavu porostů
 • Dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • Eliminace eroze a degradace půdy
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Eliminace průniku škodlivin z půdy do rostlin

 

Použití v polních plodinách

Použití při polních plodinách

 • Dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Eliminace eroze a degradace půdy
 • Snížení spotřeby minerálních hnojiv a optimalizace pH půdy
 • Řešení pro oblasti s omezeným použitím dusíkatých hnojiv

 

 

Použití v ovocných sadech

Použití v ovocných sadech

 • Dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Eliminace eroze a degradace půdy
 • Stimulace kořenové soustavy a lepší ujímatelnost výpěstků
 • Snížení spotřeby minerálních hnojiv a optimalizace pH půdy
 • Podpora půdního života a zdravotního stavu porostů
 • Eliminace průniku škodlivin z půdy do plodů

 

Použití v okrasné a veřejné zeleni

Použití při okrasné a veřejné zeleni

 • Dlouhodobé zvýšení kvality a úrodnosti půdy
 • Stimulace kořenové soustavy a lepší ujímatelnost výpěstků
 • Sytější zbarvení a vitálnější růst
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Eliminace eroze a degradace půdy

 

 

Použití v jahodách a drobném ovoci

Použití v jahodách a drobném ovoci

 • Dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Stimulace kořenové soustavy, lepší ujímatelnost a zimovzdornost
 • Eliminace průniku škodlivin z půdy do plodů
 • Snížení spotřeby minerálních hnojiv a optimalizace pH půdy
 • Podpora půdního života a zdravotního stavu porostu

 

Použití v trávníku

Použití v trávníku

 • Zvýšení estetické hodnoty a kvality trávníku
 • Stimulace kořenové soustavy a vyšší odolnost vůči mechanickému zatěžování
 • Lepší hospodaření s vodou a vyšší odolnost vůči suchu
 • Lepší hospodaření s živinami a nižší riziko popálení porostu
 • Zvýšený výkon fotosyntézy, sytější zbarvení
 • Podpora odnožování, vitálnější porost a rychlejší regenerace

 

Použití ve vinohradech

Použití ve vinohradech

 • Dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • Lepší hospodaření s vodou a živinami
 • Snížení spotřeby minerálních hnojiv
 • Podpora půdního života a zdravotního stavu porostů
 • Eliminace eroze a degradace půdy
 • Podpora kořenové soustavy a zvýraznění "terrior"

 

Způsob aplikace přírodního hnojiva Humac® Agro

 • huminové kyseliny vyžadují určitý čas k tomu, aby s minerální částí půdy vytvořily tzv. organominerální komplexy, díky kterým se může jejich pozitivní působení na půdu a rostliny naplno projevit,
 • hnojivo se může aplikovat celoročně, nejvhodnější doba k aplikaci je však mimo hlavní vegetační růst plodin to je od podzimu do časného jara,
 • doporučuje se aplikovat hnojivo na vrch půdy, ideální mělce zapracovat do vrchní vrstvy půdy do cca 10cm, případně přímo ke kořenům rostlin,
 • chcete-li provádět aplikaci na místa, kde již byl dříve Humac® Agro použit tak doporučujeme až po 3-4 letech jeho předchozí aplikace,
 • po aplikaci Humac® Agro se doporučuje během výše zmíněného období snížit dávkování všech minerálních hnojiv, zejména dusikatých v řádu až o cca 30 - 50% v porovnání s dávkami na základě bilančních metod.

Dávkování přírodního hnojiva Humac® Agro v závislosti na obsahu humusových látek v půdě

 • jako základní dávku lze považovat cca 20 - 30 kg/100m2, v opodstatněných případech i více. To však závisí na mnoha faktorech, zejména na bonitě půdy, intenzitě výroby a enviromentální zátěži,
 • dávkování jednotlivých dřevin a keřů při a po výsadbě je v rozmezí od 100 - 400g/ks, to závisí nejen na výše zmíněných faktorech, ale i na velikosti výpěstku při výsadbě, na věku již založeného porostu, velikosti a kondici konkrétní rostliny resp. porostu,
 • základní dávkování pro zahrádky:
  • 2 až 3 kg /10m2
 • zelenina listová (salát, špenát), košťálová (zelí, kapusta, květák, brokolice), plodová (okurka, rajče, paprika, dýně, dýně), luštěniny:
  •  3,5 až 5 kg/10m2
 • kořenová zelenina a intenzivní kultury (červená řepa, mrkev, celer, petržel a brambory):
  • 3 až 4 kg/10m2
 • ovocné plodiny (maliny, jahody, rybíz):
  • 3,5 až 5 kg/10m2
 • ovocné a okrasné stromy a keře, vinná réva - aplikace k jednotlivým rostlinám:
  • 2 až 5 kg/10ks
 • polní plodiny (obilí, kukuřice, řepka, slunečnice, sója, atd.):
  • 2 až 5 kg/10m2
 • bylinky:
  • 2,5 až 3 kg/m2
 • okrasné rostliny, listnaté a jehličnaté stromy:
  • 2 až 3 kg/10ks
 • trávník:
  • 2 kg/10m2
 • příprava kompostu:
  • 3 až 5 % postupným přidáváním do kompostované hmoty
 • náhrada chlévské mrvy v dávce 40-50t/ha:
  • 5 kg/10m2
 • půdy bez ornice a jalové:
  • 10-30kg/10m2 t.j. základní dávka pro oživení půdy

Použití produktu Humac Agro

Zásadní faktory pro dávkování hnojiva Humac® Agro

 • Bonita půdy
 • Způsob obhospodařování půdy
 • Enviromentální zátěž

Rozhodující pro úrodnost půdy na dané lokalitě je její bonita a charakteristické vlastnosti převažujícího půdního typu. Pokud máte půdu s nižší bonitou resp. nižší přirozenou úrodností půdy, tak se doporučuje vyšší dávkování Humacu Agro. U jalových půd se doporučuje aplikovat tzv. meliorační dávky cca 1-3 t/ha.

Způsob jakým se obhospodařuje půda a vyživuje porost výraznou měrou ovlivňuje obsah humusových látek v půdě a její úrodnost. Pokud se pravidelně intenzivně obhospodařuje úůda a dostatečně se vyživuje minerálními hnojivy, tak je podporována mineralizace půdní organické hmoty.

V případě, že se při tomto způsobu obhospodařování nevrací dostatečné množství hmoty zpět do půdy, tak to vede k tomu, že se postupně snižuje obsah humusu v půdě a může se narušit stabilita půdních agregátů, postupně zhoršit půdní struktura a následně degradovat půda.

Dávkování Humacu Agro se proto doporučuje přizpůsobit intenzitě a způsobu obhospodařování půdy, i v návaznosti na obsah organických látek v půdě. Obecně se však doporučuje aplikace vyšší dávky produktu, pokud je vyšší míra obrábění půdy, vyšší míra mineralizace půdy a zároveň i záporná bilance organických látek v půdě.

Z hlediska enviromentální zátěže je třeba dávkování přípravku Humac® Agro přizpůsobit charakteru výroby v zemědělství a enviromentální zátěži v dané lokalitě. Vyšší dávkování se doporučuje při pěstování plodin, které jsou určeny při výrobě potravin a krmiv, ale i tam, kde jsou větší zdroje znečištění životního prostředí.

Pokud Vás toto 100% přírodně organické hnojivo Humac® Agro zaujalo a chcete se dozvědět podrobnější informace tak stačí kliknout ZDE.

V případě nejasnosti nebo jiných otázek nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

       

 

Náš příběh

OZY záhradniny jsou tu pro Vás ať už jste zahradní nadšenec, realizátor, zahradnictví nebo provozujete eshop se zahradnickým sortimentem. Naší prioritou je Vám přinášet produkty a služby vysoké kvality, abyste Váš problém vyřešili natrvalo. Díky kvalitním produktům a Vám - našim stálým zákazníkům, se nám neustále daří přinášet novinky v oblasti zahradnictví nejen na slovenský, ale i český trh.

Naší odměnou jsou spokojeni zákazníci.

Váš OZY team.

Kde nás najdete

OZY s.r.o.
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina, Slovenská republika

Kontakty
Logo
OZY pro domy a záhrady
Po-Pá 8:00-11:20, 12-16:30 hod
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz